11:32:00 Fatma Dilek Kitap 0 Comments

Aklımızla olmasa bile ruhumuzla Hay’dan gelip Hû’ya gittiğimizin farkında olmalıyız ki yorulduğumuzda derin bir nefes alıp Hû diye vermek bizi rahatlatıyor. Bunu bize kim öğretti? Kendi kendimize düşünüp düşünüp bir sonuca varamadığımızda ya da zorlu bir yokuşu tırmanıp tepeye vardığımızda içimizi çekerek Hû demeyi nerden öğrendik? Bu, insanlar arasında görerek kazanılmış bir davranış mıdır yoksa ruhumuzun Yaratan’ın adını anarak yaptığı bir yakarış mıdır?

Allah CC kullarına öyle rahmetle muamele ediyor ki O’ndan gafil olduğumuz zamanlarda bile bizi bize bırakmıyor. Dilimize o mübarek adını anma şerefini ikram ediyor. Aklımız Allah’ı unutsa bile ruhumuz unutmuyor. Her nefes verişimiz bir “hu” zikri. Her nefeste bize kendisini hatırlatan bir Sevgili’nin kullarıyız.

Elest yurdunda “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” hitabına “Rabbimizsin.” diye karşılık verdik hepimiz. Bir yanımızla ondan gafil olduğumuzda bile, diğer yanımızda işte verdiğimiz o söz bu dünyada peşimizi bırakmıyor. “Hani sen Rabbine söz vermiştin! Bu dünyaya geliş sebebin ‘Allah’ demekti ne çabuk unuttun, of puf dedin biraz da Hû de” diyor.

O rahmeti uçsuz bucaksız olanın bize lütfettiği Hû lafzını gafletle bile söylesek sanki omzumuzdan büyük bir yük kalkmıyor mu? Hû dedikten sonra sanki yeniden canlanmıyor muyuz? Sanki yorgunluğumuz o an geçiyor, sanki sıkıntılarımız hafifliyor. Gafletle bile yapılan zikir bize bu kadar huzur veriyorsa peki ya idrak ederek yapılan zikir bize neler verir?

“Kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur.” İnsan ancak Allah’ta fani olarak gerçek anlamda var olur. Bu dil, bu akıl, bu kalp Rabbini andığı zaman diridir. Bize verilen bu letaifleri masiva için kullanarak öldürmek nankörlük değil de nedir?


Allah diyelim, Hû diyelim o eşi benzeri olmayan Sevgiliyi her an analım. Ölürken son sözümüz son nefesi verirken çıkan Hû esması olsun. Hay ismiyle hayat bulduk Hû ya doğru gidelim inşallah.

Aklımızla olmasa bile ruhumuzla Hay’dan gelip Hû’ya gittiğimizin farkında olmalıyız ki yorulduğumuzda derin bir nefes alıp Hû diye vermek b...

0 yorum: