TÖVBE

13:47:00 Fatma Dilek Kitap 0 Comments

Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım.” Samimiyetle edilen bir tövbe günahların ruhumuzda açtığı yaraları tedavi edebilen yegane ilaçtır. Boğulmak üzereyken aldığımız nefes, uçurumdan düşmek üzereyken tutunduğumuz daldır. Rabbimize verdiğimiz sözdür, iki dünyada da kurtuluşa erme vesilesidir.
Öyle kullar vardır ki günahı sebebiyle cenneti kazanırlar. Günahlara kalben tövbe istiğfar ettiklerinde öyle pişman olurlar ki şeytan bile hayret edip “Keşke onu bu günaha sokmasaydım.” der.  
Hz. Ömer ve İbn Abbas, “İstiğfarla büyük günah, ısrarla da küçük günah kalmaz” demişlerdir. Tövbeyle büyük günahlar yok olurken küçük günahları hafife alıp işlemeye devam etmek daha büyük yıkımlara sebep olur.
İnsanın yaratılışı, dünya denen imtihan meydanına gönderiliş kıssası tövbe üzerine kurulmuştur. Hz Adem A.S. evveli cennet ahiri cennet olan sevgili peygamber, öyle bir tövbe etti ki Allah’ın rahmetini kazandı. Peki ya şeytan, bile bile ettiği isyanından bir türlü vazgeçmedi. Şeytanın ‘lanetlenmiş’ vasfının sebebi hatası mıdır, yoksa hatasında ettiği ısrarı mı? Ya Hz Ademi A.S. Allah’ın sevgilisi yapan mükemmel olması mı, yoksa işlediği hatadan pişmanlığıı mı?
"Hak teâlâ 'Günâhını affımdan büyük görene şiddetli gazâp ederim' buyurdu." (Deylemî). Günah işlemek elbette ki bir hata ama asıl korkunç olan Allah’ın rahmetinden umut kesmek sebebiyle tövbeden uzak durmak. "Hak teâlâ buyurdu ki, kulumun, günâhı göklere kadar yükselse, benden ümit kesmeyip, af dilerse affederim." (Tirmizî).
Bir taraftan da tövbeden kaçınmak acziyetimizi reddetme anlamına gelmiyor mu? "Ben mükemmel olmalıyım, hata yapma lüksüne sahip değilim. Bu yüzden affa layık değilim." düşüncesi  kibire açılan bir kapı değil mi? Günahkar tövbe etsin ki Allah'ın 'Tevvab' ismi tecelli etsin.
Yüreği sızlayarak aynı hatayı tekrarlamamak üzere tövbe edeni ancak Allah tertemiz temizler. Rabbine karşı isyanından dolayı içi yananı cehennem ateşinde yakmaktan haya eder inşallah.

Tevbe eden, günah işlememiş gibi olur. (İbni Mace)

“ Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım.” Samimiyetle edilen bir t...

0 yorum: